Belgische horeca uitbaters krijgen tot 28 februari 2018 om een elektronisch, geregistreerde witte kassa aan de schaffen. Dit geldt dus ook voor Belgische foodtrucks. Om wat meer duidelijkheid hierover te kunnen verschaffen heeft Luc Coopman, zaakvoerder Coopman & Partners een gastblog hierover geschreven. Wij hopen hiermee wat meer duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken.

Moet u een witte kassa of geregistreerd kassasysteem hebben?

Omdat de Raad van State zich niet kon vinden in de eerder uitgewerkte regeling, heeft de circulaire 2017/C/70 van 06 november 2017 in verband met het geregistreerd kassasysteem de omzetdrempel van 25.000 euro ingevoerd. Vanaf nu is elke onderneming die een omzet heeft op het gebied van restaurant – en cateringdiensten, met uitsluiting van de bijbehorende dranken, van minstens 25.000 euro de verplichting te werken met een geregistreerd kassasysteem, kortweg GKS genoemd.

Wanneer is omzetdrempel overschreden?

Laat echter meteen duidelijk zijn. Voor de omzetdrempel van 25.000 euro moet er alleen rekening gehouden worden met maaltijden die ter plaatse worden verbruikt. Dat is m.a.w. de omzet die onderworpen is aan het 12% BTW tarief. De dranken en de maaltijden die meegenomen worden tellen dus niet mee om de drempel van 25.000 euro te overschrijden.

Witte kassa
Foto: Oyo Burgers

Witte kassa verplicht bij overschrijding drempel

Heel belangrijk detail is echter dat eens de 25.000 euro drempel overschreden is, en dus het gebruik van een GKS verplicht is, alles, en dus ook meeneemgerechten en dranken, alsook alle andere zaken die gerelateerd zijn aan voeding en verkocht worden in diezelfde onderneming, ingetikt moeten worden in de zogenaamde witte kassa en ook voor die handelingen moet een GKS – ticket uitgereikt worden.

BTW bonnetje indien lager dan drempel

Diegene onder jullie die onder de 25.000 euro drempel blijven, waardoor het gebruik van de GKS niet verplicht is, ontsnappen echter niet helemaal de dans. Voor geserveerde maaltijden en de erbij horende dranken, zijn ze dan wel verplicht een rekening of ontvangstbewijs ( lees Btw-bonnetje ) uit te reiken.

Borrelhapjes en versnaperingen

Om meteen alle misverstanden uit de wereld te helpen heeft de circulaire meteen een aantal duidelijke richtlijnen aangegeven over borrelhapjes en versnaperingen. Of anders uitgedrukt wat valt vanaf nu onder het tarief van 12%? Wat moet dus mee opgeteld worden voor het wel of niet bereiken van de 25.000 euro drempel, en welke omzet moet niet meegeteld worden.

  • Voorverpakte producten, waaromtrent geen enkele verdere bereiding vereist is om deze op te dienen, tellen ze niet mee voor het berekenen van die drempel van 25.000 euro. Voorbeelden zij een pakje chips, een frisco, een Bifi–worst, een reep chocolade, voorverpakte kaas- of salami-blokjes. Als ze ter plaatse worden verbruikt vallen ze onder het 21% Btw tarief.
  • Voorverpakte producten waarvoor een – als is het heel kleine – bereiding nodig is worden vanaf nu zeer duidelijk WEL beschouwd als een maaltijd. Zoals bv. het louter opwarmen van een ter plaatse verbruikte lasagne of croque-monsieur. Deze zijn dus onderworpen aan 12% Btw en tellen dus wel mee voor die drempel van 25.000 euro.
  • Maar opgepast, ook niet voorverpakt voedsel, zoals die eerder vermelde blokjes kaas of salami, worden beschouwd als een maaltijd. Deze worden door de horeca uitbater versneden en zijn onderworpen aan het Btw-tarief van 12%. Dit geldt ook voor taart en gebak. dit alles telt wel mee voor die drempel van 25.000 euro. Hierop is echter meteen een belangrijke uitzondering voor de horecazaken. Als die vermelde zaken als klein extraatje aangeboden wordt aan klanten. Dit moet dan wel gezamenlijk met een drankje zonder dat daar iets extra’s voor gerekend wordt.

witte kassa
Foto: Le Cube Foodtruck

Uitzondering

Het zou België niet zijn, mocht er ook op bovenstaande nog geen extra uitzondering zijn. Een onderneming die een beroep doet op een onderaannemer voor de totaliteit van zijn handelingen is niet verplicht tot een GKS-ticket. Ook niet wanneer de drempel van 25.000 euro overschreden wordt. De absolute voorwaarde is wel, dat de onderaannemer verplicht is om een GKS ticket uit te reiken.

Bedrijfsrestaurants en hotels, zijn onder bepaalde voorwaarden, niet verplicht een GKS te gebruiken.

Hebt u nog vragen?

Maak vrijblijvend een afspraak met Luc Coopman, erkend boekhouder fiscalist BIBF. Hij luistert graag naar uw verhaal en probeert u op de meest gunstige manier van dienst te zijn. U kan altijd bij hem terecht voor persoonlijk en deskundig advies. Bezoek ook de website van Coopman & Partners .