PRIVACYVERKLARING
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe Go-Celebrate.nl omgaat met je gegevens om te voldoen aan de GDPR – AVG. De tekst op deze pagina is van toepassing op Go-Celebrate.nl.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS VERWERKT GO-CELEBRATE.NL?

Go-Celebrate.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat enkel om informatie die relevant is voor je aanvraag, boeking of het onderhouden van je profiel op onze website.

Wij verwerken voor zover je dit verstrekt je; 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres 

Daarnaast houden we klantspecifieke informatie bij, denk bijvoorbeeld aan:

 • Dieetwensen
 • Informatie over hoe lang je welke pagina’s op onze website bezoekt
 • Locatiegegevens
 • De browser en het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken

Voor leveranciers registreren we daarnaast informatie als:

 • Rekeningnummer
 • KvK nummer
 • Beeldmateriaal
 • Kredietscore

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT GO-CELEBRATE.NL PERSOONSGEGEVENS

Go-Celebrate.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Een factuur te kunnen versturen, of uitbetaling te verrichten
 • – Om een evenement te organiseren
 • – Overige marketingdoeleinden

BEWAARTTIJD PERSOONSGEGEVENS GO-CELEBRATE.NL

Go-Celebrate.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 

Proces: Bewaartermijn 
Sollicitatieprocedure  4 weken 
Bezoekersregistratie  9 maanden 
Logging internetgebruik, netwerk  9 maanden 
Klantcontactmanagement  2 jaar vanaf het laatste contactmoment

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Go-Celebrate.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

COOKIES

Go-Celebrate.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Go-Celebrate.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@go-celebrate.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Go-Celebrate.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Go-Celebrate.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@go-celebrate.com

NIEUWSBRIEF

Wanneer je bent aangemeld voor de Go-Celebrate.nl nieuwsbrief verklaar je het volgende: 

“Ik geef toestemming aan Go-Celebrate.nl om mijn persoonlijke data (inclusief e-mail adres) voor advertenties, marketing en marktonderzoekdoeleinden te gebruiken. Dit houdt ook in mijn persoonlijke informatie betreffende bestelling bij Go-Celebrate.nl en aangesloten partner cateraars.”

Je kan je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van de in elke mail onderaan verschafte link, of door speciaal een e-mail te sturen naar support@go-celebrate.com met het onderwerp UNSUBSCRIBE:THIS.E-MAIL